termobiro logo

Cena uvodjenja

Cena uvođenja:

Cena uvođenja centralnog grejanja zavisi od mnogo parametara: vrste izvora toplote, izbora opreme, grejnih tela, cevi, pumpi, automatike i sl. Uopšteno gledajući najeftinija investicija je za etažna grejanja sa elektro kotlom i njihova cena se kreće od 35 - 45 eur/m². Za instalacije sa kotlom na lož ulje ili gas, cene su oko 50-60 eur/m².

uvodjenje

Konačna cena se jedino može utvrditi na osnovu specifikacije koja se dobija nakon što se izvrše svi neophodni proračuni ili na osnovu popunjavanja predmera i predračuna projekta instalacije za taj objekta ili stan.