TermoBiro

BLOK 67A Novi Beograd

Završen je projekat objekata III faze u bloku 67a

na Novom Beogradu. Objekti se useljavaju. Objekti I i II

faze se uveliko koriste, na zadovoljstvo stanara

Vi ste ovde: Home Vrste grejanja Izvori toplote
Izbor izvora toplote

Izbor izvora toplote često je uslovljen stvarima kao što su: mogućnost priključenja na sistem daljinskog grejanja, blizina gasovodne mreže, odgovarajući prostor za smeštaj rezervoara i sl. 

Električni kotao - najjeftiniji u investiciji, najskuplji u eksploataciji. Često puta i jedino rešenje kod etažnih instalacija grejanja.Kotao na lož ulje - dosta skupa investicija, kotao, gorionik, rezervoar. U eksploataciji nešto jeftiniji od električne energije. Pogodan za veće porodične kuće-preko 200m².Gasni kotao - odlična investicija, jeftin u eksploataciji, ali mora postojati mogućnost priključenja na gradsku gasovodnu mrežu. Nešto veće su početne investicije oko plaćanja participacije.

Daljinsko grejanje - odlična investicija, komforno i jeftino grejanje. Mora postojati mogućnost priključenja na mrežu daljinskog grejanja JKP Beogradske elektrane. Priključenju prethodi izrada i overa projekta, potpisivanje ugovora i regulisanje plaćanja participacije. trenutno u toku akcija priključenja 20000 stanova na sistem daljinskog grejanja JKP Beogradske elektrane.Kotao na čvrsto gorivo - najjeftiniji način grejanja za individualne objekte ali i najveća obaveza oko loženja i čišćenja kotla i dimnjaka.