TermoBiro

Paštrovićeva 15-21

Završen je projekat termotehničkih instalacija novog stambeno-poslovnog

objekta i izgradnja objekta. Nama je poveren nadzor nad izvodjenjem

termo tehničkih instalacija. Useljavaju se novi stanari.

Vi ste ovde: Home Vrste grejanja Cena uvođenja
Cena uvođenja

Cena uvođenja centralnog grejanja zavisi od mnogo parametara: vrste izvora toplote, izbora opreme, grejnih tela, cevi, pumpi, automatike i sl. Uopšteno gledajući najeftinija investicija je za etažna grejanja sa elektro kotlom i njihova cena se kreće od  25 - 30 eur/m². Za instalacije sa kotlom na lož ulje ili gas, cene su oko 30-40 eur/m².

kompletna_shema_grejne_inst

Konačna cena se jedino može utvrditi na osnovu specifikacije koja se dobija nakon što se izvrše svi neophodni proračuni ili na osnovu popunjavanja predmera i predračuna projekta instalacije za taj objekta ili stan.