TermoBiro

BLOK 41 - GTC


Projektovali smo instalaciju klimatizacije za poslovne objekte u bloku 41, Novi Beograd. Objekti A1 i B su useljeni, useljavaju se i zakupci u objektu A2.
Vi ste ovde: Home Vrste grejanja Cena uvođenja
Cena uvođenja

Cena uvođenja centralnog grejanja zavisi od mnogo parametara: vrste izvora toplote, izbora opreme, grejnih tela, cevi, pumpi, automatike i sl. Uopšteno gledajući najeftinija investicija je za etažna grejanja sa elektro kotlom i njihova cena se kreće od  25 - 30 eur/m². Za instalacije sa kotlom na lož ulje ili gas, cene su oko 30-40 eur/m².

kompletna_shema_grejne_inst

Konačna cena se jedino može utvrditi na osnovu specifikacije koja se dobija nakon što se izvrše svi neophodni proračuni ili na osnovu popunjavanja predmera i predračuna projekta instalacije za taj objekta ili stan.