TermoBiro

BLOK 41 - GTC


Projektovali smo instalaciju klimatizacije za poslovne objekte u bloku 41, Novi Beograd. Objekti A1 i B su useljeni, useljavaju se i zakupci u objektu A2.
Vi ste ovde: Home Delatnost Nadzor
DELATNOST Nadzor

 

 

 

 

TermoBiro vrši nadzor nad gradnjom objekta-izradom termotehničkih instalacija, grejanja, klimatizacije

i ventilacije. Biro je opremljen savremenom opremom i stručnim kadrovima za obavljanje ove delatnosti.

Dugogodišnje iskustvo naših stručnjaka najbolja je preporuka za vršenje ovih usluga. Angažovani smo od

strane  investitora  na  poslovima  projektantskog  nadzora,  nadzora nad izvođenjem radova,  kontrole i

sanacije  postojećih  instalacija,  tehničkog  prijema, kao i na vođenju  kompletne  investicije, od izrade

planskih akata do konačnog završetka objekata.

 

Pogledajte naše reference