TermoBiro

BLOK 67A Novi Beograd

Završen je projekat objekata III faze u bloku 67a

na Novom Beogradu. Objekti se useljavaju. Objekti I i II

faze se uveliko koriste, na zadovoljstvo stanara

Vi ste ovde: Home Vrste grejanja Jednocevni sistemi
Jednocevni sistemi


Jednocevni sistem grejanja podrazumeva vezivanje nekoliko (obično do 8) grejnih tela u rednu vezu mekim bakarnim cevima u PVC omotaču ili alupleks cevima (specijalna plastična cev sa aluminijumskim očvršćavajućim slojem). Naziv jednocevni sistem dolazi od toga što jedna cev u krugu istovremeno predstavlja razvodnu cev i  povratnu cev.

jednocevni_sis_presek

Priključenja cevne mreže na grejno telo vrši se na donjem radijatorskom priključku preko specijalnog ventila za jednocevni sistem grejanja. Na ventilu za jednocevni sistem grejanja  ugrađuje se uronska cev dužine 2/3 od dužine grejnog tela ili hromirana usponska cev.

IzborGrejanja-Jednocevni-1IzborGrejanja-Jednocevni-21440

 

Uloga ventila je da razdeli protok tople vode na deo koji ulazi u grejno telo i na deo koji ga zaobilazi. Maseni odnos ova dva toka obično  je u odnosu  50-50%. Ohlađena voda koja napušta grejno telo meša se toplom vodom koja zaobilazi grejno telo tako da svako sledeće grejno telo u krugu ima nižu temperaturu vode na svom ulazu.

Prednost jednocevnog grejanja je pre svega u estetskom smislu pošto se izbegava vidno vođenje cevne mreže kroz prostor. Takođe, jednocevni sistem je jako povoljan za izdvajanje različitih potrošača koji su vezani na istu instalaciju tako da je moguće ugraditi merač utroška toplote za svaku stambenu ili poslovnu jedinicu ponaosob. Trasa povratne cevi iz poslednjeg grejnog tela u krugu može se donekle produžiti u vidu cevne zmije na mestima gde u prostoriji imamo hladan pod (kupatila, kuhinje, wc i sl.) i na taj način dobiti topao pod po kojem je prijatno gaziti. Jedna od velikih prednosti jednocevnih sistema je brza i laka montaža.

 

IzborGrejanja-Jednocevni-3

Strujni krugovi se vezuju na par kolektora koji se smeštaju u posebno kućište koje se ugrađuje u neki od zidova etaže na kome se nalaze strujni krugovi ili neposredno uz izvor toplotne energije. Komplet kućišta i kolektora zovemo spratna stanica.