TermoBiro

BELGRADE OFFICE PARK

Završena dogradnja postojećeg poslovnog

objekta  na Novom Beogradu - vrši  se

uselenje novih zakupaca

Vi ste ovde: Home
Predrag Marinković

Osnivač i vlasnik biroa.

 

pedja

Rodjen 13.02.1958 u Preševu, SR Srbija. Završio Matematičku gimnaziju u Beogradu 1976. Diplomirao

na  Mašinskom   fakultetu   Univerziteta  u   Beogradu,   smer  Termotehnika   1981   godine.

Radio u Preduzeću za održavanje zgrada i stanova ( projektni biro, operativa za centralno grejanje -

rukovodilac operative ),  Komgrap-Projektu   ( projektni biro,  služba nadzora,  biro za urbanizam,)

"Naš stan"  ( rukovodilac biroa za mašinske instalacije) ,  "Stankom"  ( rukovodilac nadzora za mašinske

instalacije na lokaciji  Filmski Grad ).   Nakon  toga  osnovao  sopstveni  biro  za  termotehničke  instalacije

Terming.   Poseduje  licence odgovornog projektanta i odgovornog izvodjača mašinskih instalacija.