TermoBiro

Apartmani Zlatibor

U toku je izrada projekta grejanja u apartmanskom

naselju na Zlatiboru. Planira se izgradnja naselja

površine 15 000 m2.

Vi ste ovde: Home O nama...
O nama...

sirogojno

Biro za termotehničke instalacije TermoBiro bavi se uslugama u oblasti projektovanja, izvođenja, merenja i nadzora termotehničkih instalacija. Osnovan je pre 20 godina, kao samostalni biro za termotehničke instalacije Terming. Osnivač je Predrag Marinković, diplomirani mašinski inženjer. Vremenom se obim posla i broj zaposlenih povećavao pa je 2007 godine osnovan TermoBiro doo. Poslovno sedište biroa je u Beogradu u ulici Vladimira Rolovića broj 114, na teritoriji opštine Čukarica, u sopstvenom poslovnom prostoru. TermoBiro čine pre svega zaposleni i to:

 

snezana

Snežana Marinković, dipl ecc, direktor


toma micic

Branko Ivezić dipl.ing.maš, odgovorni projektant

 

Rodjen 17.06.1972. u Beogradu, Republika Srbija. Završio VI Beogradsku gimnaziju 1991. Diplomirao na  Mašinskom   fakultetu   Univerziteta  u   Beogradu,   smer  Motorna vozila   1999   godine. Radio u Projektnom birou JKP Beogradske elektrane od 1999. do 2007. godine. Od 2007. godine zaposlen u Termobirou kao projektant termotehničkih instalacija. Licenciran projektant od 2004. godine. Poseduje uverenje o položenom stručnom ispitu za radnike koji rade na poslovima zaštite od požara.

paja

Ljubiša Milošević dipl.ing.maš.

Rođen je 06.11.1972. u Beogradu, Republika Srbija. Završio je Elektrotehničku školu „Rade Končar“, odsek „elektrotehničar energetike“. Diplomirao na  Mašinskom   fakultetu Univerziteta  u   Kragujevcu,  smer  Mašinske konstrukcije i mehanizacija   2002 god. i iste godine se zaposlio u birou za termotehničke instalacije Terming, gde je radio na mestima rukovodioca operative i komercijale. 2005. godine položio stručni ispit. U preduzeću Termobiro je od njegovog osnivanja 2007, a od 2009 godine radi u projektnom birou na mestu projektanta u okviru istog. Poseduje licence odgovornog projektanta i odgovornog izvođača mašinskih instalacija.

djura

Željko Bartol dipl. teh. maš.

goran

Goran Despotović, monter centralnog grejanja
paja Predrag Stoilkov, monter centralnog grejanja
Termobiro je omogućio mnogim saradnicima da "ispeku" zanat i da posle toga uspešno konkurišu u drugim firmama. I dalje je dobra saradnja sa bivšim saradnicima ovog biroa:

 

djordje_r

Đorđe Jevtović, dipl. ing. maš. rukovodilac biroa

tomic pedja

Predrag Tomić, dipl. ing. maš, vodeći projektant


kovacevic

Tomislav Micić, dipl.ing.maš. rukovodilac operative
branko
Miloš Đurica dipl. ing. maš. vodeći projektant

milos

Aleksandar Šakić dipl. maš. teh.

Osim ovih kadrova realizaciji objekata značajno pomažu stalni kooperanti angažovani na projektovanju gradjevinske fizike, elektro instalacija, automatike kao i na izvodjenju pratećih gradjevnskih, limarskih i elektro radova