termobiro logo

Kako do ponude za projektovanje:

Kako do ponude za projektovanje:

Cena projektovanja bazira se na vrsti instalacije koja se želi i ukupne površine objekta.

projektovanje

Osim toga potrebno je znati da li se radi o novoprojektovanom ili postojećem objektu, te da li postoje podaci o samom objektu i u kojoj formi ili ih je neophodno uzeti na licu mesta. U velikom broju slučajeva na osnovu ovih parametara može se formirati ponuda. Za detaljnije informacije, na Vaš poziv dolazimo na sam objekat. Do ponude možete doći putem telefona ili našeg e-mail-a.

Telefoni: 011 2516 919, fax: 011.2399.569. e-mail: termobiro@gmail.com