termobiro logo

Osnivač i vlasnik

Predrag Marinković

Osnivač i direktor biroa

vlasnik

Rodjen 13.02.1958 u Preševu, SR Srbija. Završio Matematičku gimnaziju u Beogradu 1976. Diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Termotehnika 1981 godine.

Radio u Preduzeću za održavanje zgrada i stanova ( projektni biro, operativa za centralno grejanje - rukovodilac operative ), Komgrap-Projektu ( projektni biro, služba nadzora, biro za urbanizam).

"Naš stan" ( rukovodilac biroa za mašinske instalacije) , "Stankom" ( rukovodilac nadzora za mašinske instalacije na lokaciji Filmski Grad ). Nakon toga osnovao sopstveni biro za termotehničke instalacije Terming.

Poseduje licence odgovornog projektanta i odgovornog izvodjača mašinskih instalacija.